Családállítás

Kapcsolataink hálójában

Régóta idejét múlt az a pszichológiai felfogás, mi szerint a problémák gyökere az egyénben keresendő. Önmagában hiába vizsgáljuk jellemvonásait, elakadásai mindig kapcsolatrendszerén keresztül mutatkoznak meg, mint ahogy ez a kapcsolatrendszer teszi lehetővé fejlődését is.

 
Ezt felismerve a családállítás azokat az emberi kapcsolatokat (szociális rendszereket), azok rejtett dinamikáit, alapvető működési mintáit, valamint azok hatásait tárja fel, amelyek az egyén problémájának kialakulásában és megoldásában szerepet játszhatnak. (A pszichodrámában ezt a kapcsolati rendszert szociális atomnak nevezzük.)

 
Mivel személyes sorsunk legszorosabban családunkkal, annak tagjaival és sorsukkal kapcsolódik egy finom energetikai hálót alkotva, örömeink és problémáink is gyakran hozzájuk kötődnek. Ezért a megoldás keresésekor is érdemes a családot mint rendszert kezelnünk, még akkor is, ha tudatosan nem tulajdonítunk jelentőséget egy-egy eseménynek vagy nem érzünk szoros kötődést bizonyos tagjaival (pl. mert már lezártnak hiszünk egy kapcsolatot, nem ismerjük személyesen vagy már nem él az érintett).

Miért rendszerállítás?

 
A rendszerben gondolkodás azonban nemcsak a családra igaz. Rendszert alkotnak testünk szervei, rendszer van munkahelyi viszonyulásainkban, hitrendszerünkben és az egész körülöttünk lévő világban. A módszer segítségével tehát nemcsak a családi kapcsolatokat tudjuk feltérképezni és megváltoztatni, hanem hatással lehetünk egészségi állapotunkra, anyagi viszonyainkra, társas kapcsolatainkra stb. is. Ezért a fenti gondolatból kiindulva a családállítás szó helyett sokkal inkább egy tágabb fogalmat, a rendszerállítás szót szeretem használni.

 
A rendszerállítás segítségével lehetővé válik, hogy a világról alkotott belső modelleket vizuálisan (személyekkel, tárgyakkal) is megjelenítsük. A megjelenített képek a megtapasztalt érzelmek, gondolatok hatására új felismeréseket hoznak és megváltoztathatóak. A változás hatásait és az arra adott reakciókat pedig addig tesztelhetjük, míg a legoptimálisabb megoldás meg nem születik. Ahogy egy pókháló egyik szálának mozdításakor az egész háló elmozdul, a rendszerállítás következtében létrejövő változások a kliens egész megjelenített rendszerére visszahathatnak és változási folyamatokat indíthatnak be.

A családállításban használt technika azt teszi lehetővé, hogy ne jól ismert köreinket ismételgessük, hanem a verbálisnál mélyebb szinten dolgozzunk. Ezt segíti elő a képviselők vagy tárgyak „tudatalatti”-ból származó kiválasztása is.

 
Az esetlegesen generációkon átívelő rejtett összefüggések felszínre kerülésével és tudatosításával pedig döntési helyzetbe kerülünk: ilyenkor szembenézhetünk azzal, mit nyerhetünk vagy veszíthetünk a változtatással. A család/rendszerállításon való részvétel tehát önmagában nem csodaszer. Azt mutatja meg, mit kell tennem, hogy olyan életet élhessek, amilyenre vágyok.

 
Ez egyben azt is jelenti, hogy felelősséget vállalunk saját életünkért.

Miben tudlak segíteni?​

Családállítóként a változtatáshoz szükséges biztonság megteremtésével és teljes szaktudásommal támogatlak abban, hogy az aktuálisan szükséges információkhoz való hozzáférést és a rendszer átlátását biztosítsam számodra.

Néhány azok közül a problémák közül, amivel hozzám fordulhatsz:

 • családi kapcsolatok nehézségei
 • párkapcsolati probléma
 • gyermekvállalás
 • nőiség/férfiasság
 • gyermeknevelés
 • munkahelyi nehézség
 • anyagi problémák
 • egészségügyi probléma
 • veszteség, gyász, elengedés
 • önbizalomhiány
 • félelem, szorongás

 
Hiszek benne, hogy mindenkiben megvan a lehetőség, hogy kibontakoztassa képességeit, bízzon lehetőségeiben és döntéseiben és szabadon, kreatívan élje életét.

Keretek

Család/rendszerállításra csoportban és egyénileg is van lehetőség.

Az egyéni állítást ajánlom, ha nem tudsz vagy nem szeretnél más emberek előtt megnyílni, ha időbeosztásod nem engedi, hogy egy egész napot rászánj a részvételre. Ilyenkor a csoporttagokat tárgyakkal helyettesítve dolgozunk. Eredményét tekintve az egyéni állítás ugyanolyan hatásos, nem különbözik a csoportban megélhető eredményektől.

 
Az egyéni állítás időtartama 75-80 perc.

Ára: 15.000 Ft

 
A csoportos állítás időtartama a résztvevők számától függ. Egy állítóra kb. 90 perc jut.

Ára állítóknak: 18.000 Ft
Segítőknek: 5 .000 Ft

Bejelentkezés: Kocsi Andrea Zsuzsanna, 30/274 92 12 vagy az info@inspiral-studio.hu email-címen.

inSpirál Stúdió